Når du ikke vet hvor du skal, er det vanskelig å finne veien

Visuell kommunikasjon er noe vi driver med alle som en – hver dag! Vi kler oss etter anledning eller dagsform, eller noe annet. Men det er likevel bevisste valg vi gjør.

Untitled

Vi utsettes for uendelig mange inntrykk i løpet av dagen og selekterer lynraskt: Noe tar vi med oss, og noe forkastes umiddelbart. Denne verdenen må vi forholde oss til når vi skal drive butikk, nå frem til målgruppen og stå ut i mengden. Det er det vi i The Good Guys hjelper våre kunder med.

Tegner jeg en «swoosh», kan du automatisk si mye om Nike og produktene. «Et lite stykke Norge» vil antagelig gi deg assosiasjoner til Freias melkesjokolade. Små detaljer gjør at vi kan plassere både firmaer, produkter og mennesker raskt. Men hva skiller egentlig vinnerne?

 

Vinnerne har en visuell identitet som er bevisst sin målgruppe og sin personlighet. Basert på et tydelig mål og innsikt skapes og videreutvikles de sterkeste merkevarene. Nike er unntaket. Ønsket om en stripe (Phil Knight, grunnleggeren, elsket Adidas sine tre striper) var ikke fundamentert i et gjennomarbeidet strategisk dokument, men likevel den spede begynnelse til det som skulle bli et av verdens sterkeste «Sports Brand».

Jeg mener at selskap som evner å engasjere og involvere sine ansatte og sine forretningsforbindelser, oftest vinner i business. De som klarer å hente ut det beste i sitt team og som vet mest om det markedet man konkurrerer i, vil oftest være i toppen. Det handler om å maksimere profitt for å skape enda flere muligheter.

Vi utfordrer alltid våre kunder til å gi oss en godt gjennomtenkt brief som utgangspunkt for prosjektene. Med en felles forståelse av oppgaven i bunnen, begynner arbeidet med å innhente informasjon og kunnskap. Innsikt er grunnleggende. Vet du hvor du skal, finner du så mye lettere frem.

Av Espen Berg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s