20 millioner verdifulle sekunder

Tjue millioner sekunder er tiden kunder bruker til sammen i uken i et vanlig supermarked. Det høres i og for seg ganske mye ut, men det viser seg at butikkeierne er lite flinke til å utnytte denne tiden.

verdifulle_sekunder1Undersøkelser viser nemlig at mesteparten av kundens tid brukes på å bevege seg fra sted til sted i butikken, uten å kikke på produkter. I snitt får et enkelt produkt i butikken bare fem minutters oppmerksomhet i uka – totalt! (Ref. Inside the mind of the shopper, Herb Sorensen)

Dette viser hvor ekstremt viktig det er at emballasjen snakker riktig språk og at den kommuniserer godt nok. Den bør ses som en plakat eller en annonse som skal vekke oppmerksomhet og interesse, og gi kunnskap og opplevelser.

Emballasjen må stå ut i mengden, skille seg fra konkurrentene og trekke forbrukeren til seg. For å klare å fange kundens oppmerksomhet, er det helt avgjørende å være bevisst på viktigheten av tydelig branding.

Emballasjen må gi kunden en opplevelse av produktets kvalitet i forhold til egne behov og interesser. Uansett om det er et billigprodukt eller eksklusivt produkt, må den snakke til målgruppen den er ment for.

Ser produktet innbydende ut? Ser det sunt ut? Er det økologisk? Passer det for barn? Er prisen fornuftig? Er det lett å bruke? Forbrukerne er forskjellige, og har ulike forventninger og krav til produktene de er på jakt etter. Jo tydeligere emballasjen kommuniserer, jo større er muligheten for at produktet blir plukket opp. Og jo tydeligere emballasjen svarer til produktets faktiske kvaliteter, jo større er muligheten for gjenkjøp.

Når vi som designbyrå får et prosjekt i hånden, handler det nettopp om dette: Hvordan kan de tjue millioner sekundene utnyttes best mulig? Hvordan kan vi ved hjelp av godt gjennomtenkt design sørge for at kunden strekker hendene etter nettopp ditt produkt? Og ikke minst, hvordan kan vi hjelpe til med at kunden velger ditt produkt også ved neste handletur.

Av Janne Stensnes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s