Ser du mulighetene?

The incomplete figure
På 60-tallet utviklet psykologen Ellis Paul Torrance et kreativitetsorientert alternativ til en IQ-test: The Torrance Test of Creative Thinking. En av oppgavene i testen var en tegneutfordring. Testdeltakeren ble tildelt begynnelsen på en tegning og bedt om å fullføre den.

Se på tegningene over og bruk et par minutter til å tenke over hva du kan få ut av dem. Print dem gjerne ut og gjør et forsøk.

Slik løste one of the good guys oppgaven:


The Good Guys ser muligheter og løser oppgaver innen de rammene vi blir tildelt. Tenk hva vi kan få til hvis vi også får jobbet med farger og ulike trykkmetoder!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s