Visuell identitet for Autoria

En visuell identitet gir et sterkt signal om ditt selskap eller produkt. En sterk identitet skaper stolthet og samhold blant de ansatte i bedriften, og forutsigbarhet for kundene og leverandørene. Få bransjer har så mange emosjonelle verdier knyttet til sine varemerker som bilbransjen. The Good Guys har laget visuell identitet for bilforhandlerkjeden Autoria. 

 

Autoria består av de tidligere bilforhandlerne Oppegård Bil AS, Motorsenteret Ski AS og Torp Auto. Til lanseringen har vi laget logo, logoanimasjon, webdesign, bil- og klesprofilering og markedsmateriell.

Vår samarbeidspartner NameAbrand har utviklet navnet Autoria. Kunden ønsket et indikerende navn for virksomheten, som likevel sier noe om bransjetilhørighet. Merkevarens kjerneverdier var ønsket avspeilet både i navnet og profilen forøvrig: Åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig.

I arbeidsprosessen jobbet vi i tre faser: Discover, define, develop.

DISCOVER

I første fase setter vi oss alltid grundig inn kundens brief. Vi sjekket ut muligheter i lokalene, snakket med ansatte og skaffet oss innsikt i dagens situasjon. Vi utforsket konkurrerende bedrifter og samlet generell informasjon om markedet nasjonalt og internasjonalt. Inntrykkene ble sortert ved hjelp av moodboards, som ga oss et godt grunnlag for diskusjoner om hvilket landskap vi beveget oss i og hvilken retning vi ønsket å gå. 

Vi ønsket å legge vekt på bedriftens kjerneverdier, og visualiserte dette ved bokstaven A (for Autoria, åpen og ærlig), hjerteformen (omtenksom) og pilen (tydelig, lokal tilknytning).

Logoprosess

 

DEFINE

Symbolene over dannet grunnlag for videre logoarbeid. En rekke forslag til løsninger ble skissert og et utvalg av disse ble presentert for kunden: LogoalternativerKunden valgte å gå videre med retning fire, hvor symbolet er inspirert av veikurver i det norske landskapet. Vi utarbeidet en dynamisk, myk form som ønsker velkommen og som fungerer både frittstående og sammen med ordbildet. A-en kommer tydelig frem, og fremstår som håndtegnet/en signatur.

3D-symbol

De tre fargene i symbolet kommuniserer sammenslåingen av tre selskap. Den endelige formen skiller seg fra konkurrentene og ivaretar bedriftens myke verdier. Ordmerket har et automobilt industripreg. Samlet fremstår logoen som fremtidsrettet og moderne.

DEVELOP

Logo

Det er tatt høyde for at logoen også skal fungere i kommunikasjon på små flater og på ulike bakgrunner:

Logovarianter

Nettside
Brukeropplevelse var nøkkelordet da vi startet arbeidet med nettsiden. Vi bygget et wireframe etter kundens ønsker og behov, og utarbeidet forslag til struktur og oppbygging av siden. Struktur og UX-design er laget i samarbeid med Sempro.

Nettsider.jpg

Markedsmateriell
Farger, elementer og bildemaner er videreført til markedsmateriell.

Markedsmateriell.jpg

Autoria kommuniserer i dag en felles identitet for sine forhandlere. Deres styrke ligger i solid fagkunnskap, personlig service og nærhet til kundene. Selskapet forhandler fem bilmerker: Volkswagen, Skoda, Kia, Renault og Dacia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s