Vinn kunder og kollegaer med et designbyrå med på laget

janne-og-espen-bloggI en travel hverdag er det lett å bli styrt av tidsklemma, ikke bare på hjemmebane, men også på jobben. Har du tenkt over at ditt designbyrå kan hjelpe deg i innovasjonsprosesser, strategiske prosesser eller problemløsningsprosesser?

Som designbyrå vil vi ikke overkjøre dere med analyser, evalueringer eller endevende på arbeidet dere gjør. Dere kan deres virksomhet best! Designbyrået kan bidra til fruktbare prosesser der det fokuseres på at kunnskapen dere besitter blir utnyttet maksimalt og de beste ideene kommer til torgs. På denne måten kan det skapes en inkluderende, positiv og levedyktig løsning.

Et eksempel:
Dere ønsker å finne frem til en ny serie produkter som gjør dere mer innovative og som kundene vil omfavne. Arbeidsgruppen dere setter sammen består av kollegaer fra de viktigste områdene i verdikjeden deres: FoU, innkjøp, produksjon, salg og markedsføring. Kunnskapen i teamet er absolutt tilstede og alle vil gjerne bidra.

Hvordan sikre en god prosess?
Hvordan sikre en god fremdrift?
Hvordan beholde «commitment» i teamet?

Ved å invitere en ressurs fra ditt designbyrå, som jobber mye med problemløsning og kjenner til bedriften og kundene dine, kan du oppleve å få en prosess hvor alle kjenner eierskap og støtter opp under beslutningene som tas.

Hvorfor vil en «utenfra» gjøre en forskjell?
Først og fremst mener jeg at det har betydning for måten oppgaven angripes på. Dine kollegaer har alle god kunnskap rundt hver sine områder, og vil se på oppgaven på ulike måter. Her kan en god teamleder være nødvendig. Ved å inkludere teamet fra start, vil ingen føle seg oversett. Men det aller viktigste er kanskje at ressurspersonen fra designbyrået vil ha lettere for å styre prosessen med kunden i fokus. «The reason why» vil hele tiden være hovedfokus.

Med et designbyrå med på laget vil du kunne oppnå det beste resultatet, med stolte kollegaer, fornøyde kunder og meravkastning til eierne.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Espen Berg, The Good Guys AS
espen@thegoodguys.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s