Innovasjon og markedsføring

«Det er egentlig bare to ting i en bedrift som skaper penger – innovasjon og markedsføring – alt annet er en kostnad» sa Peter Drucker, en av klassikerne innen markedsføring og forretningsledelse.

Merkevarer er avgjørende for begge deler. Både innovasjon og markedsføring er drevet av behovet for å bli sett, ønsket, solgt og skape positive assosiasjoner. Skape det sterke båndet til kunden, på kundens premisser.

Enten vi snakker B2C eller B2B. Nå snakker flere og fler om P2P – people to people. Og det er så bra.

All handel foregår mellom mennesker. Og mennesker er både emosjonelle, rasjonelle og påvirkelige. No matter what you sell!

Jeg har tidligere skrevet hvor viktig det er å følge med i tiden og kjenne dine kunders behov. Innsikt og kunnskap driver innovasjonen. Og vi som arbeider med det visuelle, story telling, baserer våre prosesser på akkurat dette, vi ånder og lever med å vite hva som skaper oppmerksomhet/kontakt.

Det er også en av grunnene til at vi holder korte seminarer for både erfarende kunder og for de som ønsker å lære mer om merkevarens styrker. Vår metode, design thinking, er et effektivt og bra verktøy for mange. Problemløsning blir både morsommere og mer effektivt. Flere føler eierskap og man opplever ofte et bedre samarbeidsklima og eierskap til resultatene i bedriftene.

De sterkeste spillerne er alltid de som har god bedriftskultur, tydelige verdier og som leverer med stolthet, ydmykhet og innlevelse – hver gang.

Det er ikke omfanget eller tykkelsen på strategidokumentet det kommer an på! Det er evnen til å forstå hvordan dine kunder tenker, hva de har behov for og levere på det – hver gang, som teller.

The Good Guys har meget lang og allsidig erfaring i det å identifiserer og visualisere bedrifters produkter, markeder og målgrupper. Vi er betydningsfulle bidragsytere og en verdifull resurs som bidrar til våre kunders suksess.

Espen Berg,

one of the good guys

Strategisk Rådgiver

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s